Menu

Công đoàn công ty IMC – Đổi mới để phát triển

Từ trước đến nay, cứ mỗi khi nhắc đến công đoàn, mọi người đều nghĩ ngay đến một cụm từ luôn gắn liền với nó: “Tổ chức bảo vệ người lao động”- một cụm từ có cách viết, đọc khá nhanh chóng và dễ dàng, song có lẽ ít ai

Xem thêm Công đoàn công ty IMC – Đổi mới để phát triển