Menu

Hệ thống IMC – Đào tạo Nhận thức về bảo mật thông tin

Trong môi trường doanh nghiệp hiện nay, hầu như mọi hoạt động đều cần sử dụng máy tính. Cùng với lợi ích không thể phủ nhận là rủi ro không nhỏ khi triển khai công việc với sự hỗ trợ toàn diện của CNTT. Những bản tin gần đây cho thấy các vi phạm về an ninh có thể xảy ra với hầu hết người dùng máy tính, trong từng gia đình, trong môi trường doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Nhằm cung cấp cho CBNV kiến thức về các mối đe dọa và các vấn đề an ninh an toàn thông tin thường gặp, cũng như cách thức để có thể chống lại chúng, Hệ thống IMC đã tổ chức chương trình đào tạo “Nhận thức về an toàn thông tin”.

IMG_3806

Chương trình học được triển khai đến các trưởng bộ phận với 8 bài học thiết thực  Xây dựng thói quen tốt: Các thói quen bảo mật vật lý; Lập và bảo vệ mật khẩu mạnh; Các thiết lập bảo mật với máy tính; Truy xuất mạng an toàn. Bảo mật với thiết bị di động: Tài khoản quản trị thiết bị;. Các chú ý bảo mật thiết bị di động; Thói quen tốt khi sử dụng Internet; Các thiết lập bảo mật khi dùng Internet; Một số kỹ thuật bảo vệ khi dùng mạng; Quản lý tường lửa. Bảo mật tập tin ( Bảo mật khi chia sẻ tập tin; Chia sẻ tập tin nội bộ; Chia sẻ tập tin qua Internet; Sao lưu và phục hồi dữ liệu; Mã hóa và giải mã tập tin…). Thói quen tốt khi sử dụng thư điện tử. Các chú ý bảo mật khi duyệt web; Phòng chống tấn công kiểu xã hội. Xử lý các vi phạm an ninh. Nhận biết sự cố an ninh.

Thông qua khoá học, học viên có thể hiểu được tầm quan trọng của ATTT cũng như các hậu quả một khi ATTT không được tuân thủ. Khoá học không chỉ cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về ATTT cho người dùng cuối không chuyên sâu về CNTT mà còn cung cấp các kiến thức cần thiết cho một cuộc sống số an toàn hơn.

Đây là một khóa học được đánh giá là cần thiết và cần được nhân rộng ra toàn Hệ thống IMC. Bởi lẽ, trong hoạt động của mình, CBNV – người sử dụng máy tính và điện thoại thông minh kết nối mạng nội bộ và Internet. Họ không chỉ làm việc với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp… thực hiện các quy trình, tiếp xúc và xử lý thông tin mà còn tương tác với bạn bè, gia đình và nhiều công việc khác. Nguy cơ khả năng lây nhiễm chéo và bùng phát tấn công luôn thường trực thậm chí từ trong nội bộ Hệ thống. Tổn thất từ những hiểm họa này to lớn hơn chúng ta tưởng và không thể thống kê được, bao gồm cả những thiệt hại về niềm tin của khách hàng, uy tín của tổ chức, các thiệt hại mang tính cơ hội và pháp lý khác.

Trong các sự cố về an toàn thông tin, nguyên nhân phát sinh từ sai sót của người dùng cuối chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với những lý do phát sinh từ hệ thống. Điều đó đòi hỏi Hệ thống IMC cần trang bị cho những CBNV của mình những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực này.

Hơn nữa CBNV – Người dùng cuối có nhận thức tốt hơn về ATTT không chỉ giúp Hệ thống hạn chế thất thoát tài sản số, không gián đoạn dịch vụ, không bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh mà còn giúp cho CBNV, công ty hiểu để đầu tư các giải pháp ATTT hiệu quả hơn trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.