Menu

Đánh giá ISO 22000:2018 tại Nhà máy IMC Quang Minh 1 và CGMP – Nhà máy Mỹ Phẩm Quang Minh2

Đánh giá ISO 22000:2018 tại Nhà máy IMC Quang Minh 1 và CGMP – Nhà máy Mỹ Phẩm Quang Minh2

Hôm nay, ngày 12/01/2023 nhà máy Quang Minh 1 và Nhà máy Mỹ phẩm Quang Minh 2 đã tiếp đón đoàn đánh giá ISO 220000:2018 thuộc Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC về đánh giá ISO 22000:2018 và CGMP.

Đại điện đoàn đánh giá là chị Cẩn Thị Minh Loan – Trưởng đoàn và anh Nguyễn Trần Thanh Vũ – Chuyên viên.

Tiếp đón đoàn đánh giá là các anh chị trong BLĐ IMC, chị Hoàng Tố Uyên – Phó Tổng Giám đốc, chị Nguyễn Thị Hồng Vân – Giám đốc Chất lượng, anh Lã Hải Chung – Giám đốc Nhà máy Quang Minh 2, anh Nguyễn Quốc Lâm – Giám đốc Nhà máy Quang Minh 1 và các anh chị trong Ban ISO của Công ty.

Trong buổi đánh giá đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị phụ trợ, kho; xem xét và đánh giá tài liệu, hồ sơ, hồ sơ đào tạo, hồ sơ pháp lý, nhân lực của 2 nhà máy đánh giá ISO 22000:2018 và CGMP. Qua thực tế đánh giá tại cơ sở, Đoàn đánh giá cao hệ thống cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị phụ trợ của 2 nhà máy cũng như trong các công tác quản lý chất lượng, vận hành hệ thống sản xuất, sắp xếp lưu trữ dữ liệu, hồ sơ, đào tạo… theo tiêu chuẩn ISO. Đoàn cũng đưa ra một số điểm cần khắc phục, góp ý để 2 nhà máy bổ sung, hoàn thành để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Dưới đây là một số hình ảnh của đoàn đánh giá:

z4033627754404_61678d6804a2c366cfc13d7f74fd13fa

z4033603101613_118018ee9e5fee75c5a0d217510fa487

z4033219494703_15d919ac5f09feac4f4ed38cea6c1775

z4033219482592_b99bf0cf931241e61b478bd0644bdfa8

z4033219482353_9fad83806fedb71abb7bcc59eedb71c0

z4033219482206_16bd637cf7065a7a50ab1085b5650df0

z4033219482196_045fe20d242297906b25bf20b6dc360e

z4033219473401_6a96f17aacfd8a03b5754fe27acbc155