Menu

Nhà máy Công nghệ cao IMC Quang Minh 2 đẩy mạnh đào tạo nội bộ

Với mục đích tạo môi trường chuyên nghiệp, kỷ luật đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, Nhà máy Công nhệ cao IMC Quang Minh 2 đã tổ chức chương trình đào tạo nội bộ 3 ngày với các nội dung thiết yếu.

IMG_20190618_213430

Trong ngày đầu tiên, Giám đốc nhà máy – anh Lã Hải Chung đã trình bày về nội quy, kỷ luật trong lao động, đảm bảo từng CBCNV thấu hiểu và tuân thủ. Đồng thời phát động phong trào Kaizen – 5S trong toàn nhà máy. Chương trình thực hành thực hiện 5S được tiến hành ngay trong buổi chiều cùng ngày tại phòng Hoàn thiện 2 Nhà máy IMC Quang Minh 2.

Bước sang ngày thứ 2, Giám đốc cơ điện – Anh Đàm Duy Hợi đã đào tạo những nội dung Phòng cháy chữa cháy, An toàn lao động. Theo đó, nội dung huấn luyện cơ bản bao gồm:

Hướng dẫn sử dụng, quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy.

Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

Buổi chiều, tổ Pha chế – Phân liều và bộ phận kỹ thuật đã có những trao đổi về các kiến thức chuyên môn trong sản xuất.

Trong ngày thứ 3 Nhà máy đã tổ chức một chương trình đào tạo “4 in 1” kết hợp giữa đào tạo quy trình hướng dẫn của xưởng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện. Các tổ sản xuất được chia ra nhiều nhóm nhỏ, trả lời câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra sau đó sẽ trình bày câu trả lời của nhóm, nhóm sẽ bảo vệ câu trả lời của mình trước những ý kiến phản biện của nhóm khác, với mỗi câu trả lời hoặc ý kiến đóng góp sẽ dành được 1 phần quà đến từ BTC. Buổi đào tạo đã diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng tích cực từ tất cả các thành viên.

IMG_20190617_091941 (Copy)

Với những kết quả đạt được, mong rằng nhà máy IMC Quang Minh 2 sẽ hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đề ra trong năm 2019 cũng như mục tiêu “Nói Không Với Lỗi”.