Menu

Khối Hỗ trợ – Đào tạo văn hóa quý III với chủ đề “Giá trị cốt lõi IMC trong công việc và cuộc sống”

Khối Hỗ trợ - Đào tạo văn hóa quý III với chủ đề “Giá trị cốt lõi IMC trong công việc và cuộc sống”

Có thể nói văn hóa IMC là tài sản quan trọng, đóng góp cho quá trình hình thành và phát triển của Hệ thống. Văn hóa IMC gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng thương hiệu và định hướng phát triển, nó tạo sức hút, bản sắc, phát triển nguồn nhân lực và tăng thêm uy tín cạnh tranh của IMC trên thị trường. Hiểu được tầm quan trọng đó, vào mỗi quý trong năm, khối Hỗ Trợ đều tổ chức các chương trình đào tạo văn hóa cho tất cả CBNV.

Quý III/2017, Tại Hải Phòng, Với gần 20 thành viên, Khối chia thành 4 nhóm để thảo luận về nội dung 5 giá trị cốt lõi của Hệ thống, chia sẻ việc áp dụng giá trị cốt lõi vào công việc và cuộc sống. 4 nhóm tương ứng với 4 nhiệm vụ chính như: công tác đội xe, truyền thông – marketing, nhân sự, kỹ thuật hành chính.

IMC sx TPCN (5)

Ở phần 1 của buổi đào tạo, các thành viên liệt kê, nằm lòng 5 nội dung của giá trị cốt lõi bao gồm:

  • Xây dựng thương hiệu sản phẩm thiên nhiên.
  • Phát huy tiềm năng con người.
  • Hợp tác chia sẻ để thành công.
  • Trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.
  • Văn hóa đậm đà bản sắc Việt.

Nội dung này đã được Ban lãnh đạo thay đổi một chút so với trước nhằm phù hợp hơn với tình hình mới của Công ty.

Sang phần 2, các nhóm lên báo cáo phần thảo luận về việc áp dụng  giá trị cốt lõi vào công việc và cuộc sống. Bạn Lê Duy – Đại diện Đội xe có màn trình bày đầu tiên. Ngoài các vấn đề thảo luận chung, nhóm còn đưa ra những tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của riêng đội xe như: Giao tiếp chuẩn mực, đúng giờ, xe luôn sạch sẽ,…

IMC sx TPCN (1)

Marketing – Truyền thông cũng nhấn mạnh mục tiêu về dịch vụ khách hàng. Trong đó đặt ra mục tiêu khá thách thức:  90% CBNV hài lòng với các sản phẩm truyền thông như: sự kiện, các ấn phẩm TTNB, nội san… 95% sản phẩm marketing được khách hàng đón nhận và phản hồi tốt.

IMC sx TPCN (2)

Nhân sự, kỹ thuật hành chính lại đưa ra nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, tăng cường các cải tiến, đảm bảo công tác lương thưởng, vận hành trang thiết bị tòa nhà.

Khi mỗi nhóm trình bày, các thành viên còn lại góp ý, bổ sung thông tin, nhằm hoàn thiện hơn và thống nhất cách hiểu, cách thực hiện về nội dung các giá trị văn hóa theo đúng định hướng của công ty.

IMC sx TPCN (6)

Chương trình đào tạo còn giúp nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm cho các thành viên, khuyến khích phát triển cá nhân, đồng thời phát hiện, khắc phục được những tồn tại thiếu sót, phát huy những thế mạnh của từng người để từ đó tạo nên một tập thể đoàn kết,  hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, mà Ban lãnh đạo giao phó.

Với những nội dung cơ bản, thiết thực được thông báo, chuẩn bị từ trước, chương trình Đào tạo đã diễn ra hiệu quả, đúng kế hoạch. Kết hợp với chương trình đào tạo lần này, Khối cũng tổ chức vui chơi, tham quan tại địa phương cho các thành viên và người nhà. Toàn đoàn đã có những trải nghiệm vui vẻ và đầy ý nghĩa.

IMC sx TPCN (3)