Menu

IMC – Tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ)

Thực hiện đúng chủ chương, chính sách, pháp luật của nhà nước, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức về công tác AT-VSLĐ cho người sử dụng lao động, người quản lý, người làm công tác AT-VSLĐ, tiến tới kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngày 08/09/2018, Hệ thống IMC đã tiến hành tổ chức lớp học An toàn vệ sinh lao động cho toàn thể các cán bộ công nhân viên, người lao động trực tiếp sản xuất.

IMG_5448 (Copy)

An toàn lao động không tốt thì gây ra tai nạn lao động, vệ sinh lao động không tốt thì gây ra bệnh nghề nghiệp.Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,trong năm 2016 trên toàn quốc đã xảy ra 7.981 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) làm 8.251 người bị nạn trong đó:Số vụ TNLĐ chết người: 799 vụ, làm chết 862 người. Số người bị thương nặng: 1.952 người.

Trong những năm qua, IMC đã làm tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động. Trong toàn Hệ thống với 6 khối và 18 phòng ban chức năng. Toàn Hệ thống IMC đã không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Công tác vệ sinh lao động ngày càng được chú trọng; Xây dựng môi trường lao động ngày càng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Các đơn vị trong Hệ thống đang xây dựng và áp dụng mạnh mẽ các tiêu chuẩn, chuẩn mực về lao động, môi trường như 5S, Sản xuất tinh gọn…

IMG_5441 (Copy)

Xác định công tác đảm bảo ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất, vì vậy, IMC đã quan tâm thực hiện công tác này với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

IMG_5449 (Copy)

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được báo cáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng thêm những kiến thức cơ bản về ATVSLĐ như những vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, pháp luật về ATVSLD, chế độ chính sách về bảo hộ lao động. Từ đó, nắm rõ nguyên lý kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, nội dung, phương pháp tổ chức công tác bảo hộ lao động, phương pháp hành động cải thiện điều kiện lao động ở IMC.