Menu

IMC Thử nghiệm thành thạo-Công tác kiểm soát chất lượng thường niên

IMC Thử nghiệm thành thạo-Công tác kiểm soát chất lượng thường niên

Để những sản phẩm uy tín chất lượng “ra lò” nhằm phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bộ phận kiểm tra chất lượng công ty IMC luôn hoạt động nghiêm túc và kiểm tra chất lượng tất cả các yếu tố liên quan trước, trong và sau quá trình sản xuất sản phẩm. Mỗi lô sản phẩm trước khi xuất xưởng đều phải đạt tiêu chuẩn chất lượng đã quy định, đồng thời đảm bảo an toàn cho người sử dụng như không chứa các chất hóa lý và vi sinh gây hại.

Công ty IMC không ngừng đầu tư nâng cao năng lực của kênh kiểm tra chất lượng sản phẩm

Bên cạnh máy móc thiết bị hiện đại, những kiểm nghiệm viên dày dặn kinh nghiệm, phòng Kiểm tra chất lượng công ty IMC hàng năm đều có hoạt động kiểm soát chất lượng thử nghiệm như thử nghiệm thành thạo nội bộ phòng thí nghiệm và đặc biệt là hoạt động thử nghiệm thành thạo liên phòng với các phòng thí nghiệm bên ngoài và với Viện an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia nhằm đánh giá năng lực, độ chính xác và độ tin cậy của các kết quả thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm thành thạo liên phòng là bằng chứng thuyết phục thể hiện năng lực của phòng thử nghiệm phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010

Việc lựa chọn đơn vị tổ chức chương trình thử nghiệm thành thạo đã thông qua quy trình xem xét kỹ lưỡng hồ sơ năng lực của đơn vị được lựa chọn. Viện an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia là cơ quan nhà nước trực thuộc trung ương với hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm tiên tiến. Năm 2017 Viện đã được Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa kỳ (American Association for Laboratory Accreditation – A2LA) công nhận năng lực tổ chức thử nghiệm thành thạo phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010.

Đề cao chất lượng để tạo nên những sản phẩm An toàn – Hiệu quả

Nguồn: Khối Chất Lượng