Menu

Quy trình lấy mẫu nguyên liệu trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng

Trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng Công ty IMC cần phải thực hiện rất nhiều quy trình tiêu chuẩn, trong các quy trình tiêu chuẩn ấy có quy trình lấy mẫu nguyên liệu.

1. Quy trình lấy mẫu nguyên liệu được thực hiện ở  khâu nào trong quá trình sản xuất thưc phẩm chức năng?

Trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng quy trình lấy mẫu nguyên liệu được thực hiện ở công đoạn trước khi nhập kho và được thực hiện trong phòng kiểm soát về vi sinh, nhiệt độ, độ ẩm, độ bụi.
Quy trình này nhằm đảm bảo tất cả các nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất đều đạt tiêu chuẩn.
Công việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng do các QC viên đã được đào tạo thực hiện. Trong quá trình lấy mẫu (trong mỗi bước thực hiện lại có những tiêu chuẩn để đánh giá)

2. Các bước chính của quy trình lấy mẫu nguyên liệu trong quá trình sản xuất thực phẩm chức năng

Các bước chính trong quy trình lấy mẫu của tiến trình sản xuất thực phẩm chức năng như sau:
Bước 1 Hàng hóa nhập kho sắp xếp tại khu vực tạm nhập

 lấy mẫu sản xuất thực phẩm chức năng 1lấy mẫu sản xuất thực phẩm chức năng 2
Bước 2 Vận chuyển hàng hóa từ khu vực tạm nhập tới khu vực lấy mẫu

lấy mẫu kiểm nghiệm sản xuất thực phẩm chức năng 2 lấy mẫu kiểm nghiệm sản xuất thực phẩm chức năng 3
Bước 3 Kiểm tra đóng gói nhãn mác bao bì ngoài
Thay bao bì ngoài, kiểm tra nhãn mác bao gói bên trong

lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng 4 lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng 5
Bước 4 Mở bao gói, kiểm tra cảm quan bên trong

lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng 6
Tiến hành lấy mẫu (lấy mẫu trong LAF, dùng dụng cụ sạch để lấy mẫu, lượng mẫu đủ để kiểm tra, phân tích và lưu mẫu)
LAF lấy mẫu
(Không khí trong LAF được lọc sạch bằng fệ thống màng lọc, lọc cuối là màng lọc HEPA H14)

Bước 5 Đóng gói, niêm phong, ghi nhãn ‘’đã lấy mẫu’’ lên hàng hóa.
Hoàn thiện thông tin ghi nhãn trên mẫu lấy

lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm chức năng 7

Bước 6. Vệ sinh khu vực, dụng cụ lấy mẫu
Chuyển hàng về nơi tạm nhập
Chuyển mẫu về phòng kiểm nghiệm để phân tích và lưu mẫu

Chắc hẳn, qua những bước cơ bản trên, độc giả đã hình dung được quá trình lấy mẫu nguyên liệu của những QC viên phải không? Hãy tìm đọc thêm những bài viết khác của IMC để hiểu thêm về các quy trình sản xuất thực phẩm chức năng của công ty này nhé.