Menu

Phát triển đội ngũ – nhiệm vụ của toàn Hệ thống IMC

Tại Hệ thống IMC, trong bản Chức năng nhiệm vụ của mỗi Bộ phận, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, chúng ta còn nhiệm vụ không kém phần quan trọng, đó là nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống.

Nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống gồm 2 nội dung. Thứ nhất là Xây dựng bộ Tiến trình làm việc tổng thể của Bộ phận, các Quy trình, Hướng dẫn thực hiện công việc. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng đội ngũ nhân sự có đủ năng lực thực hiện các mục tiêu của Bộ phận, có hiệu suất làm việc tốt và tính đội nhóm cao. Chúng ta gọi nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ đào tạo và phát triển nhân sự. Đó không phải là nhiệm vụ của riêng Bộ phận Nhân sự mà là công việc của toàn Hệ thống, thể hiện qua kỹ năng lãnh đạo của các Trưởng Bộ phận.

IMC GMP thuc pham chuc nang (19)

Với các Mục tiêu ngày càng lớn của Hệ thống IMC, các Bộ phận cũng sẽ phải đảm đương những nhiệm vụ ngày càng thách thức. Và chúng ta phải đảm bảo có các nhân sự đủ năng lực, sẵn sàng đảm đương những nhiệm vụ đó.

Vậy những nhân sự đó đến từ đâu? IMC không chọn chiến lược tuyển mới từ bên ngoài bởi với điều kiện, hoàn cảnh, môi trường kinh doanh thay đổi với tốc độ chóng mặt như hiện nay, với sự xuất hiện những mô hình kinh doanh mới, hệ sinh thái mới, sau 5 năm các năng lực nhân sự hiện tại đã có thể bị lỗi thời. Chúng ta lựa chọn chiến lược phát triển nhân sự từ trong Hệ thống. Chiến lược này bắt đầu ngay từ việc tuyển dụng nhân sự, đến đào tạo và phát triển nhân sự tại mỗi Bộ phận.

IMG_20190618_213430

Khi được phê duyệt tuyển dụng một nhân sự mới, chúng ta ưu tiên lựa chọn người phù hợp nhất với Hệ thống, chứ không phải là người giỏi nhất mà chúng ta còn lăn tăn về mức độ phù hợp. Bạn đó phải có những giá trị và động cơ hành động phù hợp với Hệ giá trị và Văn hóa IMC, và tất nhiên có tiềm năng phát triển về kiến thức và kỹ năng làm việc. Có thể ví dụ mỗi thành viên mới của IMC phải như một viên kim cương thô, sẵn sàng tôi luyện trong môi trường Hệ thống để loại bỏ lớp vỏ ngoài xù xì và trở thành một viên kim cương lấp lánh.

Đối với nhiệm vụ đào tạo và phát triển nhân sự, IMC cam kết nỗ lực xây dựng một tổ chức có tinh thần học hỏi liên tục. Văn hóa học tập tạo điều kiện phát triển môi trường học tập, nơi mỗi thành viên IMC được tạo điều kiện học tập không giới hạn. Mục tiêu đào tạo của người đứng đầu bộ phận là phải tạo ra đội ngũ có năng lực, có đủ kiến thức, kỹ năng (S-skill + K-knowledge) để tạo ra kết quả và đội ngũ ấy cũng tràn đầy ý chí, khát khao (A-attitude) để tạo ra kết quả. Tùy từng đối tượng, chúng ta có thể lựa chọn chiến lược đào tạo khác nhau. Đối với những người A-S-K đều ở mức cao, các Trưởng bộ phận có thể tin tưởng trao quyền và đặt những mục tiêu thách thức hơn. Đối với những người có cái A tốt, có ý chí và khát thao thực hiện mục tiêu nhưng S và K còn giới hạn, thì hãy dành nhiều thời gian đào tạo kiến thức, kỹ năng. Một khi đã tích lũy đủ S, K các nhân sự này sẽ trở thành nhóm có thể tin tưởng trao quyền, chắc chắn họ sẽ trở thành đội ngũ có mức độ cam kết cao với Hệ thống. Đối với những nhân sự có S và K tốt nhưng A lại chưa tốt, chưa có đủ ý chí và khát khao, chúng ta phải dành thời gian trao đổi để truyền động lực. Những nhân sự này, nếu chúng ta không thể truyền động lực làm cho họ có thái độ tốt, hay những người cả A,S, K đều không phát triển thì không thể phù hợp với Hệ thống IMC.

Tuyển dụng, đào tạo và phát triển con người là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Một khi mỗi con người IMC đã hiểu và tin tưởng vào sứ mệnh và tầm nhìn của Hệ thống lại đủ năng lực và toàn tâm toàn ý thực hiện sứ mệnh đó thì Hệ thống chắc chắn sẽ thành công.