Menu

IMC – Hưởng ứng Tháng công nhân 2017

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2017. Theo đó, yêu cầu công đoàn các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức Tháng Công nhân năm 2017  và tập trung thực hiện tốt chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, để mọi NLĐ đều có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”.

nha may san xuat thuc pham chuc nang IMC (10)

Ngay khi kế hoạch được ban hành, Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC) đã hưởng ứng và đã có những hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng phòng ban/ đơn vị, nhà máy. Gắn các hoạt động trọng tâm trong tháng 5.2017 với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Tháng Công nhân theo Thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24.2.2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

IMG_5882 (Copy)

Đối với công đoàn Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế (IMC), căn cứ những quy định của pháp luật về quyền, lợi ích của CBNV đã rà soát thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực phục vụ lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ như: Tổ chức chương trình sinh hoạt văn hóa khối kết hợp đào tạo chuyên môn liên quan đến 5S, Kaizen. Nhằm nâng cao năng suất lao động tại các nhà máy sản xuất TPCN, tạo sân chơi lành mạnh cho NLĐ, đồng thời giúp NLĐ nâng cao kiến thức về chính sách, pháp luật cũng như kiến thức chuyên môn.

kham suc khoe (3) (Copy)

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty IMC cũng đề xuất với Ban lãnh đạo công ty tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát cho toàn thể CBNV. Thể hiện sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của NLĐ đối với doanh nghiệp.