Menu

Phòng QA và QC công ty IMC đi đào tạo, sinh hoạt văn hóa

Khối Chất lượng của công ty IMC bao gồm phòng Đảm bảo chất lượng (QA) và phòng Kiểm tra chất lượng (QC). Đây là những phòng ban không thể thiếu trong quá trình sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm chức năng nói chung và trong từng hành động

Xem thêm Phòng QA và QC công ty IMC đi đào tạo, sinh hoạt văn hóa

Công ty IMC học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ XI Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI của Đảng bộ công ty IMC

Sáng ngày 25/07, tại Cung Trí Thức thành phố Hà Nội, Đảng ủy công ty IMC tổ chức “Học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XI”. Ngoài đảng viên của đảng bộ, thành phần còn được mở rộng tới các

Xem thêm Công ty IMC học tập, quán triệt nghị quyết lần thứ XI Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI của Đảng bộ công ty IMC

Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ

Sáng ngày 21/3/2015 vừa qua, Chi bộ 3 – trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm các mặt công tác từ khi được thành lập tới nay (tháng

Xem thêm Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ