Menu

Tổ chức thành công đại hội 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế

Tổ chức thành công đại hội 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế

Trong các ngày 19,20 và 28/3 vừa qua, Đảng ủy công ty TNHH tư vấn y dược Quốc tế đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ 1,2,3 lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2020.

Trước tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp, thời gian tiến hành tổ chức đại hội bị chậm hơn so với kế hoạch của Đảng bộ, nhưng Đảng ủy công ty IMC đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội 3 chi bộ trực thuộc đảm bảo yêu cầu nội dung, chất lượng và hoàn thành trong quý I/2020 như quy định của Đảng bộ cấp trên.

Đại hội các chi bộ trực thuộc đã bầu được ban Chi ủy chi bộ 1, ban Chi ủy chi bộ 2 và bầu được Bí thư chi bộ 3, như sau:

  • Ban chi ủy chi bộ 1: Đồng chí Hoàng Tuấn Huy – Bí thư; Đồng chí Vũ Thị Thu Hà – Phó Bí thư; Đồng chí Lê Văn Truyền – Chi ủy viên.
  • Ban chi ủy chi bộ 2: Đồng chí Hoàng Tố Uyên – Bí thư; Đồng chí Hạ Thị Thu – Phó Bí thư; Đồng chí Đoàn Hoa Trung – Chi ủy viên.
  • Chi bộ 3 đã bầu được đồng chí Nguyễn Tiến Anh là Bí thư chi bộ 3.

Xin chúc mừng các đồng chí đã trúng cử các chức danh trên, với trọng trách này mong các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

ĐH CB 3

ĐHCB1

ĐHCB1-