Menu

IMC – Công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Doanh nghiệp

Trong những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Ban Chỉ huy Trung đội DQTV công ty IMC xác định là nhiệm chính trị quan trọng của doanh nghiệp. Kể từ khi Trung đội Dân quân tự vệ được thành lập 10/2010 đến nay, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban CHQS các cấp, trực tiếp là Ban CHQS quận Đống Đa, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Ban chỉ huy Tự vệ công ty IMC đã phối hợp, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng tại cơ sở.

 

2 (Copy)

Kiểm tra về công tác GDQP&AN của đơn vị

Công tác giáo dục, tuyên truyền được triển khai lồng ghép, gắn liền nhiệm vụ thực tiễn tại đơn vị qua các buổi giao lưu, tọa đàm, giao ban, thông điệp Hệ thống… của đơn vị, giúp CBCNV nắm rõ và thực hiện tốt chủ chương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và kỹ năng quân sự (Kỹ năng quân sự là khả năng thực hành những nội dung cơ bản cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự)

Thông qua việc học tập CBCNV phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại công ty được giữ vững, nhận thức và trách nhiệm của Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty đối với công tác quốc phòng địa phương có nhiều chuyển biến và đạt hiệu quả tốt. Ý thức quốc phòng an ninh của CBCNV được nâng lên rõ nét.

1 (Copy)

Kiểm tra hệ thống sổ sách, lưu trữ, tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN

Ngày 16/10/2019 vừa qua, đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP&AN quận Đống Đa do đồng chí Thượng tá Lê Thanh Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn cùng các Ủy viên Hội đồng đã có buổi làm việc và kiểm tra về công tác GDQP&AN của đơn vị năm 2018 đến tháng 9/2019. Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao công tác quân sự quốc phòng và nhận thức trách nhiệm về công tác GSQP&AN của doanh nghiệp trong những năm qua. Cần tiếp tục phát huy những mặt mạnh đã làm được, bên cạnh đó có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN tới toàn thể CBCNV,  để mọi người nắm rõ và thực hiện tốt công tác QPAN của đất nước.