Menu

Tag : sản xuất sản phẩm chăm sóc tóc

Cùng IMC tìm hiểu về mỹ phẩm chăm sóc tóc

Cùng IMC tìm hiểu về mỹ phẩm chăm sóc tóc

1. Tìm hiểu về mái tóc Độ dày của sợi tóc: Những sợi tóc thường có đường kính trung bình vào khoảng 0,04mm và những sợi tóc có đường kính lớn (hay tóc sợi thô) – thường có đường kính trung bình vào khoảng 0.12mm. Để bạn dễ hình dung,