Menu

Tag : Dược liệt đạt chuẩn GMP TPCN

Nhà máy chiết xuất cao dược liệu của IMC - Tại sao làm việc hết công suất mà khách cứ phải “chờ đến lượt”?

Nhà máy chiết xuất cao dược liệu của IMC – Tại sao làm việc hết công suất mà khách cứ phải “chờ đến lượt”?

Mọi công đoạn đều được làm chuẩn chỉ, đúng quy trình, tất cả từ dược liệu đầu vào đến cao dược liệu đầu ra đều được kiểm nghiệm gắt gao qua mỗi chốt chặng. Đó là lý do tại sao Nhà máy chiết xuất cao dược liệu của IMC được