Menu

Mục đích cốt lõi trong mọi việc để thành công bền vững

Trong mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn có được những thành công nhất định. Bài viết này sẽ giúp bạn có được chiếc chìa khóa không chỉ mở cánh cửa thành công mà còn mở được “kho báu” thành công bền vững.

IMC tham du hoi cho quoc te (2)

Đầu tiên, bạn cần hiểu: Thành công bền vững là gì? Hoặc Thành công bền vững được thể hiện như thế nào?

Thành công là khi đạt được một mốc nào đó mà theo thời gian nó không quay trở lại điểm xuất phát trước nó. Thành công bền vững nói theo một cách khác, cái mốc đạt được sau cao hơn cái mốc đạt được trước đó. Ví dụ: Bạn đạt TOEIC 500 điểm, thì thời gian sau phải lên 550 điểm, thời gian sau nữa là 600 điểm. (Chứ không phải lại giảm xuống còn 400 điểm).

Một yếu tố khác về gia đình để bạn dễ hiểu hơn nhé. Có nhiều cháu bé, cấp 1, cấp 2, học rất giỏi, nghe lời bố mẹ. Nhưng khi lên cấp 3, cháu lại có biểu hiện lười học, ham chơi, có những hành vi xấu. Ví dụ này minh chứng cho cụm từ “phát triển không bền vững”. Một cháu khác đến khi cấp 3 hay đại học vẫn giữ vững thành tích, thậm chí đạt được thêm nhiều giải thưởng quốc tế. Đấy là minh chứng cho sự phát triển bền vững. Yếu tố bền vững của gia đình chính là nền tảng của gia đình, cách đào tạo người lớn với trẻ em, cách người lớn làm gương và có một yếu tố cốt lõi mà mọi thành viên trong gia đình hiểu rõ và ứng dụng hàng ngày.

Yếu tố gì để tạo ra được thành công bền vững?

Bản chất của một thành công nào đó là kết quả của sự lao động, mà lao động thì bao gồm 2 yếu tố: con người và công cụ. Công cụ lại được cải tiến bởi con người, vậy nên yếu tố thực sự để tạo ra thành công là con người.

Trên thực tế, có nhiều công ty phát triển nhanh và sau đó “biến mất”; có những công ty phát triển chậm nhưng vững chắc.

Câu hỏi đặt ra là: Yếu tố nào trong đội ngũ nhân sự làm cho công ty phát triển vững chắc? Yếu tố nào làm cho mỗi một nhân sự phát triển vững chắc?

Khi mỗi một tổ chức, mỗi một cá nhân hành động đều hướng tới việc gìn giữ uy tín của chính mình thì tổ chức và cá nhân đó có được sự tin tưởng của khách hàng, của đối tác, của đồng nghiệp của bạn bè, từ đó tổ chức và cá nhân đó sẽ phát triển bền vững.

Trong Hệ thống của IMC, để có được thành công bền vững mỗi thành viên của Hệ thống cần lấy uy tín là mục đích cốt lõi trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ.

Trong suy nghĩ, lời nói và đặc biệt là trong mọi hành động, mỗi thành viên cần giữ uy tín của mình với cấp dưới, với cấp trên, với đồng nghiệp ngang cấp, với khách hành, với nhà cung cấp.

Uy tín được thể hiện bằng sự tự nguyện cam kết thời gian, cam kết chất lượng, cam kết hiệu quả.

Để mỗi con người đạt được những thành công bền vững, mang lại giá trị cho chính mình, cho gia đình mình và xã hội, con người đó cần giữ được uy tín trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ.