Menu

Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ

Sáng ngày 21/3/2015 vừa qua, Chi bộ 3 – trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ. Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm các mặt công tác từ khi được thành lập tới nay (tháng

Xem thêm Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ