Menu

Chi bộ 3 tổ chức đại hội Chi bộ

Sáng ngày 21/3/2015 vừa qua, Chi bộ 3 – trực thuộc Đảng bộ công ty TNHH Tư vấn Y Dược Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm các mặt công tác từ khi được thành lập tới nay (tháng 10/2012 – nay) và đề ra phương hướng nhiệm kỳ năm 2015 – 2017; Đại hội đã bầu được Ban chi ủy khóa mới; Bầu bí thư và phó Bí thư với sự nhất trí cao của tập thể đảng viên.

Trong hơn 2 năm qua, Ban chi ủy chi bộ 3 từng bước ổn định và phát triển tổ chức; đã dìu dắt, giúp đỡ và giới thiệu với Đảng ủy công ty IMC xét kết nạp được 2 quần chúng ưu tú.

Đảng viên của chi bộ luôn là những người gương mẫu trong lối sống, đi đầu trong mọi mặt công tác, góp phần ổn định, phát triển đơn vị và ngày một khẳng định rõ vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Ban chi ủy mới, nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm:  đ/c Nguyễn Thị Hiền: Bí thư – đ/c Nguyễn Quốc Lâm: Phó bí thư –  đ/c  Nguyễn Thị Hồng Hà : chi ủy viên

dai-hoi-chi-bo-imc