Menu

Triết lý “Đại Dương Xanh” trong nghiên cứu, phát triển và định vị sản phẩm

Tạo ra những sản phẩm dẫn đầu thị trường, hướng tới các phân khúc thị trường mới, vô hiệu hóa cạnh tranh.

Triết lý “Khách hàng là trọng tâm”

Công ty quan niệm mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi phòng ban trong công ty đều là một “khách hàng” của nhau và mỗi người phải có trách nhiệm cao nhất đối với khách hàng, không chỉ khách hàng bên ngoài mà cả những khách hàng nội bộ.

Triết lý “Chuyên nghiệp & hợp tác để phát triển”

Lấy việc hợp tác để phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên là nguyên tắc phát triển hàng đầu. Xác định “chuyên môn hóa ở cấp độ công ty” để tập trung khai thác những thế mạnh và xây dựng những đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, phát huy được tối đa khả năng và cả những tiềm năng của mình.

 

Giá trị thương hiệu

Coi giá trị của thương hiệu là vô giá, IMC luôn có trách nhiệm cao nhất trong tất cả các hoạt động của mình để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của thương hiệu, cũng như niềm tin của khách hàng dành cho các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đã dày công nghiên cứu và phát triển.

Giá trị con người

Tin tưởng và phát huy tiềm năng con người, IMC quyết tâm xây dựng một tổ chức có tinh thần học hỏi mạnh mẽ, trong đó mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của chính mình. IMC coi yếu tố con người là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trên con đường phát triển bền vững của mình.

Chiến lược con người

(Chính sách đào tạo)

Tin tưởng và phát huy tiềm năng con người, IMC quyết tâm xây dựng một tổ chức có văn hóa học tập mạnh mẽ, trong đó mỗi cá nhân được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng và tiềm năng của chính mình, giúp tăng sự hài lòng trong công việc và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

Công ty sẽ cung cấp các cơ hội đào tạo và phát triển hoàn hảo nhất cho đội ngũ nhân viên của mình, đáp ứng các mục tiêu hoạt động và chiến lược của Công ty, cũng như các nguyện vọng và nhu cầu học tập của cá nhân.

Công ty đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đào tạo và phát triển của nhân viên sẽ được quản lý và phân phối công bằng. Tất cả chương trình áp dụng cho hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên sẽ được xem xét nghiêm ngặt về hiệu quả và sự phù hợp.

IMC coi yếu tố con người là yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trên con đường phát triển bền vững của mình.

Giá trị công nghệ

Với sự hợp tác chặt chẽ cùng 10 Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, cùng các chuyên gia hàng đầu về Y – Dược học lâm sàng, công nghệ sinh học, công nghệ bào chế, về xây dựng và phát triển hệ thống cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và GMP, IMC tự tin có những công nghệ hàng đầu để phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển những sản phẩm an toàn và hiệu quả nhất.