Menu

Phòng QA và QC công ty IMC đi đào tạo, sinh hoạt văn hóa

sinh hoat van hoa khoi chat luong

Khối Chất lượng của công ty IMC bao gồm phòng Đảm bảo chất lượng (QA) và phòng Kiểm tra chất lượng (QC). Đây là những phòng ban không thể thiếu trong quá trình sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm chức năng nói chung và trong từng hành động để đảm bảm yếu tố chất lượng của toàn Hệ thống IMC nói riêng. Nói một cách dễ hiểu Khối Chất lượng của IMC có vai trò đảm bảo chất lượng trong từng khâu đoạn nhỏ nhất của sản xuẩt; từ nguồn dược liệu đầu vào đến các sản phẩm sau khi xuất xưởng (trong đó bao gồm cả những quy trình, tiến trình hay hướng dẫn để thực hiện công việc một cách chất lượng, an toàn và hiệu quả).

van hoa cong ty sx tp cn IMC

Trong thời gian vừa qua, Khối Chất lượng đã có nhiều hoạt động đào tạo, sinh hoạt văn hóa nhằm xây dựng đội ngũ giỏi chuyên môn; đoàn kết và ham học hỏi.

Ngày 09/05, khối Chất lượng đã có buổi sinh hoạt văn hóa chuyên môn kết hợp đào tạo và giới thiệu nhân viên mới của phòng QC tại Hoàng Long resort. Chủ đề lựa chọn đào tạo của khối lần này là “Công việc có chất lượng”. Mục đích là truyền tải nội dung buổi đào tạo “Công việc có chất lượng” của Tổng Giám đốc tới toàn thể nhân viên trong khối. Trong buổi đào tạo, toàn thể CBNV của QA và QC đã lần lượt đi trả lời các câu hỏi về Chất lượng: 1. Chất lượng là gì? 2. Cách tạo ra chất lượng? 3. Các nguy cơ không đạt chất lượng? 4. Các nguyên nhân gốc rễ của rủi ro không đạt chất lượng? 5. Các giải pháp cốt lõi để loại bỏ nguy cơ, chắc chắn đạt chất lượng.

Từng cá nhân nêu quan điểm của mình và được thống nhất lại bằng các tổng kết súc tích, rõ ràng và dễ nhớ của chị Hoàng Tố Uyên, chị Nguyễn Thị Hồng Vân. Bên cạnh đó, toàn Khối cũng đã tiến hành trao đổi, chia sẻ để hiểu rõ hơn khái niệm “Mở tâm”, cũng như làm sao để hoàn thành công việc, để mình phát triển và người đi cùng mình phát triển.

 

Lồng ghép trong các hoạt động đào tạo là các hoạt động vui chơi giải trí; qua đó từng thành viên cảm thấy gắn bó với tập thể, thấy yêu công việc sản xuất lao động của mình và hơn hết thấy được trách nhiệm của mình với từng sản phẩm thực phẩm chức năng và người tiêu dùng.