Menu

IMC – Hiểu để nỗ lực cho mục tiêu “Năng suất – chất lượng”

Nếu năm 2015, IMC tập trung vào sự sáng tạo và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng (bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng), thì năm nay IMC đã hướng đến các giải pháp tập trung vào mục tiêu cụ thể hơn “Nâng cao năng suất để hội nhập TPP”.

IMC, nghien cuu san xuat thuc pham chuc nang (8) (Copy)

Mục tiêu định hướng được đặt ra cho năm 2016 của Công ty bám sát chủ đề năm 2015 là cải tiến sáng tạo, nhưng thêm phần “Năng suất–Hiệu quả”, phù hợp với nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2018.

Vai trò của năng suất lao động.

Có thể nói, năng suất lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng trong đó là chất lượng lao động, trình độ công cụ lao động và năng lực quản lý điều hành trong đó thái độ là yêu tố cơ bản nhất.

Tăng năng suất lao động là điều kiện cần và đủ để tăng thu nhập, cải thiện đời sống, và góp phần vào việc tăng hiệu quả kinh tế.

IMG_8954

 

Lợi ích của cá nhân, doanh nghiệp và nhà nước được đảm bảo khi năng suất lao động tăng hợp lý là tỷ lệ tăng năng suất, để tăng thu nhập. Mặt khác, việc chi trả lương hợp lý, khen thưởng và xử phạt đúng mức cũng sẽ tạo động lực thúc đẩy thực hiện chủ đề năm 2016 của IMC  “Năng suất – Hiệu quả”.

Vì thế mỗi người lao động trong Công ty được tuyên truyền để thấy được lợi ích mang lại cho mình khi có năng suất cao và phải luôn xác định trách nhiệm cá nhân, lựa chọn cách làm phù hợp với mỗi phần việc được giao để giảm thời gian lao động;

Phải thường xuyên làm tốt công tác tự kiểm tra giám sát theo bản mô tả công việc và lường trước những hệ quả, rủi ro do mình tạo ra; phải có tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, nhìn nhận những sai sót trong việc làm và biết sửa sai.

Về phía cán bộ quản lý, luôn phải “động não” đề ra giải pháp phù hợp với chủ trương cấp trên; tổ chức đào tạo, sắp xếp lao động và ứng dụng các đòn bẩy kích thích tăng năng suất lao động; xây dựng mối quan hệ đoàn kết và giữ vững trật tự, kỷ cương trong đơn vị.

Mặt khác luôn xây dựng phương pháp quản trị tiến bộ, giảm chi phí bất hợp lý; đặc biệt chú trọng đến yếu tố trả lương hợp lý giữa công sức bỏ ra và mức độ hưởng thụ; ứng xử công bằng với mọi việc, mọi người trong phân phối thành quả lao động.

“Năng suất – Hiệu quả” cho năm 2016

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015 và quý I/2016, cán bộ công nhân viên tiếp tục bám sát những mục tiêu lớn đã đề ra, như:  mảng nghiên cứu tăng tốc với mục tiêu 300% năng suất, mảng sản xuất lập kỷ lục mới về đơn hàng…  Quý I/2016 vừa kết thúc, các chỉ tiêu nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh chưa được thống kê đầy đủ, xong nhìn chung mục tiêu tăng lương 10%-20% cho nhân sự bắt đầu từ tháng 3/2016 là hoàn toàn khả thi.

nha may san xuat thuc pham chuc nang (13)

Các phòng, đơn vị và cán bộ công nhân viên tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, khắc phục những mặt hạn chế trong chuyên môn và hoạt động phong trào để cùng tăng năng suất, hiệu quả và có điều kiện chăm lo đời sống của mọi người.

Các tổ chức Công đoàn nỗ lực phối hợp với chuyên môn trong việc giáo dục, vận động để đoàn viên thực hiện tốt Nội quy lao động, Văn hóa doanh nghiệp và Quy tắc ứng xử văn hóa.

Sắp tới, Công ty sẽ mở chiến dịch phân tích, đánh giá sâu các mục tiêu về hiệu quả hoạt động và năng suất lao động cụ thể đối với từng khâu công việc, từng bộ phận và từng phòng, đơn vị; phân tích những bất hợp lý trong việc trả lương để chấn chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo sự công bằng trong cống hiến – hưởng thụ.