Menu

Tag : GMP

Quy trình sản xuất GMP như thế nào?

Quy trình sản xuất GMP như thế nào?

GMP là một hệ thống những nguyên tắc hay hướng dẫn nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm đều được sản xuất và kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn, đồng nhất về chất lượng sản phẩm. Tìm hiểu về quy trình sản xuất GMP GMP là hệ thống

Nghị định 15 của Chính phủ – Khảng định tầm nhìn của IMC trong cuộc chiến chất lương.

Gần 10 năm – Hệ thống IMC kiên định xây dựng nhà máy đạt chuẩn và tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của thực hành tốt sản xuất TPCN. Hệ thống IMC cũng là đơn vị tiên phong có nhà máy đạt chuẩn GMP đầu tiên tại Việt Nam