Menu

Điểm mới trong triển khai 5S của Hệ thống IMC – Âu Cơ

Việc triển khai 5S trong sản xuất (cải tiến môi trường làm việc) cũng đã được Hệ thống IMC – Âu Cơ – đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn GMP – HS triển khai từ lâu. Ngày 12/5/2015, các cán bộ quản lý, trưởng phó bộ phận của

Xem thêm Điểm mới trong triển khai 5S của Hệ thống IMC – Âu Cơ